Mikrobiologisches Kolloquium
Josef Schneider Str. 2/ Bau D15
location D15.01.004-006

July 10 - Microbiology Colloquium
Jörg Overmann | DSMZ, Braunschweig   
Elucidating novel functions in microbial dark matter

 

 

   

 

The Wednesday Lunch Time Seminar
Seminar room D15.01.004-006, Wednesday 11:30 – 12:30

next seminar:

20 June 2018
Fabian König (AG Sharma)
Lars Barquist (HIRI)

 

 

 

 

 

Universität Würzburg: Veranstaltungen

BIOZENTRUM: Veranstaltungen

SFB630: Kolloquium